SYSTEMDOKUMENTATION    

           Dokumentation i .pdf-filer, senest opdateret 08.04.2013


TIL SELSKABSSYSTEM:

1. Transaktioner
    Kommunikationsrecords Oversigt
    Kommunikationsrecords ("message-sets"mellem producent-central-selskab)
    Kommunikationsrecords og kartoteks-layout, record 55 faktura udvidet og ny record 35 factoring
    Kommunikationsrecords Produktstamdata
    Kommunikationsrecords Leverandørstamdata
    Kommunikationsrecords Fejl- og prisinfo


2. AS/400-Kartoteker
    DNPUDBp1   Udbuds-hovedoplysninger
    DNPUPRp1    Udbuds-prisoplysninger
    DNPPAKp1    Udbuds-pakkeoplysninger

     DNPETIKp1   Kundespecifikke etiketter
    pDNPADR    Leverandør-stamoplysninger

     DNPFAKp1   Faktura-oplysninger/factoring oplysninger DNPFACp1


3. Systembeskrivelser, generelt

    Kørsel på AS/400-System


4. FTP-kommunikation til selskaber
    Kommunikation med selskaber via ftp
        ordrelinier              PDNPORD/PA4ORD
        bemærkninger        PDNPBEM/PC4BEM
        etiket-oplysninger   DNPETIKP1/DNPETIK
        rækkefølge-record   PDNPRKF/PX4RKF
       


5. Detaljerede beskrivelser
    Vareetiketter med/uden stregkode
    Kundespecifikke etiketter
    Track & Trace
    Fastlåst pris
    Rabat ved tidlig ordreafgivelse
    Indleveringstider, accept af leverandørs ændring.


TIL PRODUCENTSYSTEM:

 Grænsefladefil til regnskab opdelt i header + detail
 Grænsefladefil til regnskab, forberedt til Concorde o.l.