Vognmandstilmelding fra DANPOT-programmet.

Efter udfakturering kan fakturaerne tilmeldes vognmand via Vognmandstilmelding (under menupunktet Ekspedition).

 

Fakturaer til indlevering ’i dag’ vil som udgangspunkt automatisk være markeret til tilmelding.
Hvis der ikke er ændringer i f.eks. leveringstidspunkt eller den automatisk tilknyttede vognmand, er det nok blot at igangsætte tilmeldingen (tryk på Send) i tilmeldings­registrerings­billedet.

 

(Førstegangs-tilknytning af vognmand: Opret først vognmanden under Kartoteker / Leverandør / Vognmand. (Se liste over vognmandsnumre nedenunder).
Vælg en Standardvognmand ved at sætte flueben.
På de enkelte indleveringsadresser i selskabskartotek kan man indtaste en specifik vognmand.
Denne vil have højere prioritet end Standardvognmanden.)


Tilmelding:

Fakturaer til indlevering senere end ’i dag’ vil som udgangspunkt ikke være markeret til tilmelding, men kan markeres til tilmelding manuelt (v.h.a. F4).

 

Korrektioner:
Inden der trykkes Send er det muligt at foretage ændringer, f.eks. skift af vognmand (Shift-F6) eller ændring af indleveringstid (Shift-F5).


Det er ligeledes muligt at dele en faktura på flere delleveringer.
I kolonnen ”Antal cont.” indtastes det antal, der ønskes tilmeldt til det angivne tidspunkt, hvorefter man bliver bedt om at angive nyt tidspunkt for de resterende containere, (som så kan deles igen o.s.v). 
Det er ikke muligt at samle fakturaer, der er blevet delt, men det er muligt at have flere linier til samme indleveringstidspunkt.

 

Den foreslåede tilmeldingstid bliver korrigeret for pakkeskæring / pakketid, hvis disse er registreret på selskabets leveringsadresse.

Det er muligt at ændre tilmeldingstid selvom det overskrider leveringstiden, men det er nu producentens eget ansvar. (Sådan virker det også når der bruges scanner).


Tilmeldingstid kan rettes for flere fakturaer samtidig.
Marker fakturaer, der skal ændres og tryk Shift-F5. Indtast nyt tidspunkt.
Er linierne allerede tilmeldt afmeldes de automatisk, og derefter bliver de markeret, så de skal tilmeldes igen.


Udskriftssted er tilføjet tilmeldingsbilledet – med mulighed for at ændre det.
Hermed bliver udskriftssted i stedet reelt fortolket som afhentningssted.
Dette kan benyttes hvis man har skrevet faktura/etiketter et sted, men varen skal afhentes et andet sted.
Det er også muligt at få ændret dette automatisk.
På DANPOT-centralen oprettes en tabel med lev.nr, udskriftssted, afhentningssted.
Umiddelbart før tilmelding videresendes til vognmand, foretages en konvertering af afhentningssted ud fra tabellens indhold.


I tilmeldingsbilledet er der en Rediger-knap knap.
Denne benyttes til at skifte tilstand efter om man arbejder med
- én linie ad gangen – ændring af udskriftssted og antal containere –
eller
- flere linier – skift vognmand eller tilmeldingstidspunkt.Beregning af Tur-tid:

 

Tur-tid indikerer den tur som vognmanden kører en til flere gange dagligt.

 

Hidtil har selskabernes Indleveringstid været brugt som den tid vognmanden skulle køre sin tur efter.

Praksis kan dog være noget andet, og opgaven er derfor at få DANPOT-programmet til at foreslå den rigtige tur-tid uden at der skal korrigeres.

 

En måde kunne være at benytte sig af kartoteket "Turtids-profiler", hvor det er muligt at indtaste op til 3 daglige faste ture pr. profil (rute).
Turene indtastes med Tur-tid og skæringstidspunkt set i forhold til ordrens indleveringstid.
En turtids-profil kunne f.eks. have følgende indhold:

Turtid Skæringstid for ordremodtagelse
1.Tur 08:30 15:30
2.Tur 10:30 09:00
3.Tur 12:30 10:30

Dette betyder at:
Ordrer med indlevering mellem kl. 10:30 og 15:30 får turtid kl. 8:30 (næste dag)
Ordrer med indlevering mellem kl. 15:30 (dagen før) og 09:00 får turtid kl. 10:30
Ordrer med indlevering mellem kl. 09:30 og 10:30 får turtid kl. 12:30

Turtids-profilerne kan efterfølgende indkodes direkte på selskabskartotekets indleveringsadresse eller via kartoteket Indleveringssteder (hvor også farver kan angives).

Årsagen til at man kan indkode turtiderne på indleveringsadressen (indleveringssted) er, at turtiden (ruten) afhænger af hvor man bor i forhold til hvor varerne skal indleveres.
Dette er selvfølgelig individuelt, og er derfor nødt til at skulle indtastes pr. producent.
Det er typisk et engangsarbejde.

 

Hvis der køres andre ture (f.eks. i højsæson), må man manuelt ændre tur-tiden inden tilmeldingen.
Beregningerne er primært til for at undgå for mange manuelle rettelser.

 


Vognmandsnumre:

 

01 = Alex Andersen

03 = Hans Juel

04 = Palle Holmegård

05 = Bent Sørensen

06 = GASA TRANS (Kolding)

07 = Palle Pagh

08 = Ove Østergaard

09 = Ib Karlskov

10 = Flowertrans

98 = Egen bil

 

(Kontakt Danpot Data hvis du vil oprette andre vognmænd)