SYSTEMSTATUS

Danpot har normal drift.  
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller grower@inventio.it
  • preview
  • slide3
  • slide2
  • slide1
  • slide4

Danpot

- SYSTEMDOKUMENTATION                Dokumentation i .pdf-filer, senest opdateret 10.09.2019


TIL SELSKABSSYSTEM:

1. Transaktioner
    Kommunikationsrecords Oversigt

    Kommunikationsrecords ("message-sets"mellem producent-central-selskab)

    Kommunikationsrecords og kartoteks-layout, record 55 faktura udvidet og ny record 35 factoring

    Kommunikationsrecords og kartoteks-layout, record 47, 48, 49 og 54 udvidet mix- og vbn-nummer

    Kommunikationsrecords Produktstamdata

    Kommunikationsrecords Leverandørstamdata

    Kommunikationsrecords Fejl- og prisinfo


2. AS/400-Kartoteker
    DNPUDBP1   Udbuds-hovedoplysninger

    DNPUPRP1    Udbuds-prisoplysninger

    DNPPAKP1    Udbuds-pakkeoplysninger

      DNPETIKP1   Kundespecifikke etiketter

    PDNPORD     Ordreliniekartotek

    PDNPADR     Leverandør-stamoplysninger

      PDNPBEM     Bemærkningskartotek

      PDNPRKF        Rækkefølgerecord

     DNPFAKP1    Faktura-oplysninger/factoring oplysninger DNPFACP1


3. Systembeskrivelser, generelt

    Kørsel på AS/400-System


4. FTP-kommunikation til selskaber
    Kommunikation med selskaber via ftp 
        ordrelinier              PDNPORD/PA4ORD 
        bemærkninger        PDNPBEM/PC4BEM 
        etiket-oplysninger   DNPETIKP1/DNPETIK 
        rækkefølge-record   PDNPRKF/PX4RKF 
       


5. Detaljerede beskrivelser
    Vareetiketter med/uden stregkode
    Kundespecifikke etiketter 
    Track & Trace
    Fastlåst pris
    Rabat ved tidlig ordreafgivelse
    Indleveringstider, accept af leverandørs ændring.


TIL PRODUCENTSYSTEM:

Ældre beskrivelse/vejledning til BDE-version: Vejledning

 Grænsefladefil til regnskab opdelt i header + detail
 Grænsefladefil til regnskab, forberedt til Concorde o.l.