SYSTEMSTATUS

Danpot har normal drift.  
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller grower@inventio.it
  • slide2
  • preview
  • slide4
  • slide3
  • slide1

STATISTIK

KUN FOR MEDLEMMER !

Alle statistikker er udregnet på basis af både elektronisk modtagne og manuelt udskrevne ordrer. Adgang til statistikkerne sker på Danpot Online.


Landestatistik
Danske gartneriers salg pr. måned, opdelt på lande. 
Det er sælgerens ansvar at den medsendte kode i ordren fra salgsselskabet er korrekt, og det er producentens ansvar at det er den rigtige landekode der indtastes ved manuel fakturering.


Omsætning pr. dag
Total omsætning pr. dag vises i graf og ajourføres hvert 10. min.


Dagens PrisInfo
Der vises gennemsnitspriser pr. kultur for i dag. Gennemsnitsprisen bliver løbende beregnet hele dagen.
Prisinfo vises kun såfremt en given kultur/pottestørrelse/produkttype bliver solgt af mindst 3 gartnere.
Danpot oplyser ikke, hvilke garteren det i givet fald drejer sig om.


UDVIDET PRISINFO
Der vises gennemsnits priser pr. kultur for de seneste dage, sidste uge og samme uge sidste år. Siden opdateres hver 10. minut.
Tryk F5 for at få nyeste beregning.


Mulige fejlkilder i statistikker.

Der er forhold i statistikkerne, som man skal være opmærksom på:

Fordeling.
Under visse omstændigheder har vi hidtil mistet nogle ordreoplysninger til opdatering i DANPOTs statistikdatabase. Hvis flere ordrelinier fordeles og udfaktureres på samme faktura, opdateres kun den første ordrelinie i DANPOTs statistik. Gartneriets interne statistikker vil stadig være korrekte.
Fejlen ligger i producent-pc-programmet, og kompenseres ved - i stedet for at opdatere de fordelte linier - at opdatere den ufordelte linie. .

Mix-varer.
Såfremt en vare (1 salgsenhed) bliver opdateret i interne statistikker med antal producerede enheder (internt mix der oprettes med Shift+F4), vil den kun blive medtalt i DANPOT-statistikken med antal salgsenheder. F.eks. vil en six-pack kun tælle for 1 solgt vare til 30 kr. selvom den hos producenten består af 6 stk. á 5 kr.
Interne statistikker kan derfor ikke sammenlignes med DANPOTs statistikker.
Disse varer vil formentlig have en anden produkttype (f.eks. 20), og da DANPOTs statistikker opdeles på produkttyper, vil det kun have betydning, hvis disse varer ikke får en anden produkttype.
I så fald bliver antal forkert og gennemsnitspris bliver for høj, men omsætning bliver rigtig. (Det gælder PrisInfo der vises på internettet og som danner grundlag for statistikker, der viderebearbejdes af Gartnerirådgivningen, Flora Dania Marketing og Danmarks Statistik .

Bemærk i øvrigt:

PrisInfo-statistikkerne er opdelt på produkttyper. For at få rigtig gns.pris er det vigtigt at alle varer jævnligt kontrolleres for rigtig produkttype.
Alle Kalanchoe bloss. og –arts-hybrider (dvs. 3364, 3373 og 3403 m.fl.) slås sammen i statistikken under slægt/art nr. 3363.

Landestatistikker er baseret dels på den landekode der oprettes af sælgeren, dvs. den medsendes i ordren fra salgsselskabet, og dels den landekode som producenten indtaster ved manuel fakturering.
Vær derfor omhyggelig med at få sat de rigtige koder på.